Недавно просмотренные:

Главная -> Скачать курсовые -> Уголовное право -> Виправні роботи

Виправні роботи

Содержание

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.Поняття покарання та його мета:

1.1. Система покарань

1.2. Види покарань

2. Поняття та юридична характеристика виправних робіт

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1.Аналіз обвинувальних вироків судів

2.Аналіз статистичних даних

3.Аналіз вироків судів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Застосування виправних робіт як вид кримінального покарання має більш ніж 80-річну практику. За час свого існування даний вид покарання називався по-різному — “обов'язкові громадські роботи”, “виправно-трудові”, “примусові роботи без тримання під вартою”, але сутність їх залишалася незмінною — обов'язкова праця з проживанням вдома. Нині виправні роботи у практиці застосування кримінальних покарань посідають значне місце, вони передбачені приблизно у 60% усіх статей Особливої частини Кримінального кодексу України, мають важливе попереджувальне і виховне значення відносно осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості і виправлення яких можливе без ізоляції від суспільства на основі участі засуджених у суспільно-корисній праці, в поєднанні з заходами громадського впливу з боку колективу, в якому вони працюють.

Метою даної курсової роботи є розкрити поняття, мети, а також особливості застосування виправних робіт, як одного з виду покарань в Україні.

Об`єктом курсової роботи є суспільні відносини у сфері покарання. Предметом курсової роботи виправні роботи.

Написання даної курсової роботи обумовлює вирішення наступних завдань:

1.Охарактеризувати інститут покарання та визначити його основну мету;

2.Розкрити види покарання, а саме основних та додаткових, насамперед такого виду покарання як виправні роботи;

3.Розкрити особливості застосування виправних робіт в Україні.

Дана курсова робо складається із двох розділів, кожен із яких має підрозділи, які поетапно розкривають тематику даної курсової роботи.

В написаній курсовій роботі використовувались наступні методи:

1.Системний - цей метод допомагає з’ясуванню внутрішньої побудови систем порівнюваного кримінального законодавства, виявленню взаємозумовленості різних елементів як всередині цих систем, так і з іншими правовими поняттями й категоріями.

2.Статистичний - цей метод використовується при вивченні структури і динаміки злочинності. Завдяки йому встановлюються та аналізуються (в аспекті їх порівняння) статистичні відомості про кількість вчинених злочинів та осіб, що їх вчинили, структуру і рівень злочинності, критерії визначення злочинності, кількість засуджених осіб в кожній порівнюваній державі тощо;

3.Порівняльний – це метод з’ясування якостей або властивостей явища шляхом порівняння з іншими його якостями чи властивостями або з якостями чи властивостями іншого явища ;

4.Соціальний - цей метод передбачає проведення власних конкретно-соціологічних досліджень (анкетування, інтерв’ювання, вивчення матеріалів судової практики тощо) з метою виявлення соціального змісту та соціальної характеристики низки кримінально-правових явищ, що дає змогу оцінити ефективність кримінального закону й розробити пропозиції щодо його вдосконалення.

Выдержки из текста

Актуальність теми. Застосування виправних робіт як вид кримінального покарання має більш ніж 80-річну практику. За час свого існування даний вид покарання називався по-різному — “обов'язкові громадські роботи”, “виправно-трудові”, “примусові роботи без тримання під вартою”, але сутність їх залишалася незмінною — обов'язкова праця з проживанням вдома. Нині виправні роботи у практиці застосування кримінальних покарань посідають значне місце, вони передбачені приблизно у 60% усіх статей Особливої частини Кримінального кодексу України, мають важливе попереджувальне і виховне значення відносно осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості і виправлення яких можливе без ізоляції від суспільства на основі участі засуджених у суспільно-корисній праці, в поєднанні з заходами громадського впливу з боку колективу, в якому вони працюють.

Метою даної курсової роботи є розкрити поняття, мети, а також особливості застосування виправних робіт, як одного з виду покарань в Україні.

Об`єктом курсової роботи є суспільні відносини у сфері покарання. Предметом курсової роботи виправні роботи.

Написання даної курсової роботи обумовлює вирішення наступних завдань:

1.Охарактеризувати інститут покарання та визначити його основну мету;

2.Розкрити види покарання, а саме основних та додаткових, насамперед такого виду покарання як виправні роботи;

3.Розкрити особливості застосування виправних робіт в Україні.

Дана курсова робо складається із двох розділів, кожен із яких має підрозділи, які поетапно розкривають тематику даної курсової роботи.

В написаній курсовій роботі використовувались наступні методи:

1.Системний - цей метод допомагає з’ясуванню внутрішньої побудови систем порівнюваного кримінального законодавства, виявленню взаємозумовленості різних елементів як всередині цих систем, так і з іншими правовими поняттями й категоріями.

2.Статистичний - цей метод використовується при вивченні структури і динаміки злочинності. Завдяки йому встановлюються та аналізуються (в аспекті їх порівняння) статистичні відомості про кількість вчинених злочинів та осіб, що їх вчинили, структуру і рівень злочинності, критерії визначення злочинності, кількість засуджених осіб в кожній порівнюваній державі тощо;

3.Порівняльний – це метод з’ясування якостей або властивостей явища шляхом порівняння з іншими його якостями чи властивостями або з якостями чи властивостями іншого явища ;

4.Соціальний - цей метод передбачає проведення власних конкретно-соціологічних досліджень (анкетування, інтерв’ювання, вивчення матеріалів судової практики тощо) з метою виявлення соціального змісту та соціальної характеристики низки кримінально-правових явищ, що дає змогу оцінити ефективність кримінального закону й розробити пропозиції щодо його вдосконалення.

Литература

1. Конституція України. – С.:ТОВ « ВВП Нотіс»,2016- 48 с.

2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Паливода А.В., 2016р. – 212 с.

3. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2011.

4. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ – Харків: Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.

5. Кримінальне право України. Особлива частина./ За ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка. – Київ: Юридична думка, 2009. – 656 с.

6. Кримінальне право України. Особлива частина / За редакцією М.І.Бажанова та ін. – Харків. Юрінком Інтер – Право, 2005.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред.М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001.

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: «Форум», 2004., у 2-х ч. – Ч.2. – 984 с. 12. Кримінальне право України: Навчальний посібник / О.М. Омельчук. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 297c.

9. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. - К.: МАУП, 2004. – 328c.

10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. – К.: Кондор, 2004. – 512c.

11. Кримінальне право України: Підручник / М.І. Мельник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 680c.

12. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов. – К.: Кондор, 2005. – 480c.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104c.

14. Баулін Ю.В. Виправні роботи у проекті КК України // Проблеми пенітеціарної теорії і практики. - 2001. - № 6. - С. 199-203.

О работе

Автор: . Показать все работы автора

19807

Цена: 900 рублей.

Дисциплина: «Кримінальне право»

Тема: «Виправні роботи»

Тип: «Курсовая работа»

Объем: 36* страниц

Год: 2019

Скачать курсовую

Пароль на скачивание файла (получить пароль):

Укажите результаты вычисления:
5 + 7 =

Продажи полностью автоматические. Пароль выдается сразу после завершения процедуры покупки. Для получения пароля на курсовую «Виправні роботи» произведите оплату.
Внимание!!! Работы могут не соответствовать требованиям к оформлению какого-либо конкретного учебного заведения.
Для получения полноценной курсовой или реферата с вашими требованиями сделайте заказ новой работы.

По всем вопросам обращайтесь по почте procom@mail.ru.

Выберите удобный для Вас способ оплаты

Похожие работы:

 

Комментарии:

Текст сообщения:

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Укажите результаты вычисления:

3 + 10 =

Виправні роботи - Курсовая работа
Number of Queries: 18, Parse Time: 0.080832004547119, 2019-04-22 10:55:54
www.webmoney.ru