Недавно просмотренные:

Главная -> Скачать курсовые -> Экономика организации -> Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємства на прикладі готелю «Домус готель»

Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємства на прикладі готелю «Домус готель»

Содержание

Вступ

1. Теоретичні аспекти аналізу ефективності використання матеріальних активів

1.1. Класифікація активів підприємств

1.2. Процес формування активів

1.3. Економічна сутність матеріальних активів підприємства

1.4. Система показників, що характеризують ефективність використання матеріальних активів

2. Аналіз ефективності використання матеріальних активів на прикладі готелю «Домус Готель»

2.1. Загальна характеристика готелю

2.2. Аналіз ефективності використання матеріальних активів

2.3. Вплив зміни матеріаломісткості на показники роботи підприємства

3. Напрями поліпшення ефективності використання матеріальних активів

3.1. Обгрунтування конкретних управлінських рішень

3.2. Нормування оборотних коштів за сировиною та конкретними матеріалами

Висновок

Перелік використаної літератури

Выдержки из текста

Прибуток підприємства, його рентабельність і успіх у конкурентній боротьбі на ринку значно залежить від того, як воно розпорядилося своїм капіталом за весь попередній період діяльності, включаючи аналізований. Під цим мається на увазі створення сприятливих умов праці, впровадження високоефективних засобів праці, прогресивних технологій, рівень механізації й автоматизації виробництва, організації й керування ним. Тому пошук резервів подальшого збільшення ефективності роботи підприємства повинен ґрунтуватися на оцінці показників, що характеризують ці сторони діяльності підприємства.

Витрати сировини, матеріалу, палива, енергії й інших предметів праці мають найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництві в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання й контроль над дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність. У процесі фінансово-економічного аналізу роботи підприємства вирішуються завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження витрат предметів праці й збільшенням на цій основі обсягів виробництва й кінцевих результатів.

Мета написання цієї курсової роботи – на основі теоретичних положень освоїти методику проведення анализу ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

В першій главі роботи освітлено теоретичні аспекти аналізу матеріальних ресурсів підприємства. Також в цій главі приведено низку показників, що характеризують ефективність використання материальних ресурсів на підприємстві.

Литература

1. Бутко А.Д., Кислица Н.Г. Теорія економічного аналізу: Конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2002. – 200с.

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Мн.: Новое зание, 2003. – 409с.

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 2-е изд. – М: ИНФРА, 2007. – 280с.

4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378с.

5. Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет в предприятиях торговли и питания. Учеб. Пособие. – Х.: Студцентр, 2003. – 640с.

6. Любушкин Н.П., Лесева В.Б., Дьякова В.Г. Теория экономического анализа: Учебно-методический комплекс. – М., Юрист, 2002. – 480с.

7. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320с.

8. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132с.

9. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.

О работе

Автор: . Показать все работы автора

4798

Цена: 270 рублей. Поставьтеи получите скидку 10%!

Дисциплина: «Економіка підприємства»

Тема: «Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємства на прикладі готелю «Домус готель»»

Тип: «Курсовая работа»

Объем: 52* страницы

Год: 2008

Скачать курсовую

Пароль на скачивание файла (получить пароль):

Укажите результаты вычисления:
4 - 0 =

Продажи полностью автоматические. Пароль выдается сразу после завершения процедуры покупки. Для получения пароля на курсовую «Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємства на прикладі готелю «Домус готель»» произведите оплату.
Внимание!!! Работы могут не соответствовать требованиям к оформлению какого-либо конкретного учебного заведения.
Для получения полноценной курсовой или реферата с вашими требованиями сделайте заказ новой работы.

По всем вопросам обращайтесь по почте procom@mail.ru или вгруппу.

Выберите удобный для Вас способ оплаты

Похожие работы:

 

Комментарии:

Текст сообщения:

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Укажите результаты вычисления:

3 - 1 =

Курсовая работа «Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємства на прикладі готелю «Домус готель»»
Number of Queries: 19, Parse Time: 0.1584620475769, 2018-03-28 01:18:04
www.webmoney.ru